Przywództwo we współczesnym świecie

Wstęp 2

Rozdział I. Przywództwo – istota i zakres pojęcia 4
1.1. Pojęcie przywództwa 4
1.2. Osobowościowe teorie przywództwa 7
1.3. Interakcyjne i sytuacyjne teorie przywództwa 12
1.4. Funkcjonalne teorie przywództwa 14
1.5. Istota przywództwa i typy przywódców 16

Rozdział II. Wielcy przywódcy – style przywództwa, cechy, sukcesy i porażki 23
2.1. Władza i jej różne historyczne oblicza 23
2.1.1. Teorie psychologiczne 23
2.1.2. Substancjalne teorie władzy 24
2.1.3. Operacyjne pojęcia władzy i typologie relacji władzy 26
2.1.4. Władza jako waluta w systemie komunikacji 27
2.2. Zdobycie pozycji lidera – wielcy historyczni przywódcy: ambicja, energia i płeć 30

Rozdział III. Współczesne przywództwo – Dalajlama duchowy i polityczny przywódca narodu tybetańskiego 44
3.1. Dalajlama Tenzin Gjaco – rys osobowościowy 44
3.2. Władza a kryteria charakteryzujące dobrego przywódcę 47

Zakończenie 59

Bibliografia 62

Spis fotografii 65