Przyczyny i skutki uzależnienia od Internetu oraz gier komputerowych

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE UZALEŻNIENIA 3
1.1. Status pojęcia „uzależnienie” 3
1.2. Psychologia uzależnień 8
1.3. Istota problemu nadmiernego używania Internetu i gier komputerowych 11
1.4. Temperamentalny czynnik ryzyka uzależnienia od Internetu 18

ROZDZIAŁ II. PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ OD WIRTUALNEGO ŚRODOWISKA 24
2.1. Psychologiczna charakterystyka Internetu 24
2.2. Terminologia i kryteria diagnostyczne 27
2.3. Osobowościowe uwarunkowania uzależnienia od Internetu i gier komputerowych 33
2.4. Uwarunkowania ogólnospołeczne uzależnienia od Internetu 36
2.5. Rola rodziny i grupy rówieśniczej 40

ROZDZIAŁ III. KONSEKWENCJE UZALEŻNIEŃ OD INTERNETU I GIER KOMPUTEROWYCH 44
3.1. Zmiany osobowości, postaw i zachowań w procesie uzależnienia 44
3.2. Skutki zdrowotne uzależnienia 45
3.3. Skutki społeczne 47
3.4. Skutki psychologiczne 55

Zakończenie 61

Bibliografia 63

Spis tabel 66