Przewodzenie jako środek kontrolowania ludzi

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

objętość: 30 stron; 44 przypisy

Rozdział I. Przewodzenie jako środek kontrolowania ludzi 3
1.1. Wywieranie nacisku 3
1.1.1. Relacje między przywódcą a jego zwolennikami 3
1.1.2. Wpływ jednostki na grupę 7
1.2. Zdolności manipulacyjne przy pełnieniu ról przywódczych 11
1.3. Przywódca polityczny w systemie demokratycznym 20
1.4. Przywódca polityczny w systemie totalitarnym 24
1.5. Problem autorytaryzmu jako jeden z przejawów rządów jednostki nad społeczeństwem 27