Przewaga konkurencyjna PKS

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I MARKETING USŁUG 4
1. Specyfika usług i jej konsekwencje marketingowe 4
2. Usługodawca i jego sieć powiązań 13
3. Zachowania konsumentów na rynku usług transportowych 26
ROZDZIAŁ 2 BADANIE JAKOŚCI USŁUG 36
1. Pojęcie jakości 36
2. Servquality 43
ROZDZIAŁ 3 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA 55
1. Historia rozwoju przedsiębiorstwa 55
2. Asortyment usługi 58
3. Cele i strategia 66
4. Charakterystyka jakości usług na tle innych firm 69
ROZDZIAŁ 4 ANALIZA JAKOŚCI USŁUG PRZEDSIĘBIORSTWA 74
4.1. Analiza SWOT 74
4.2. Badanie ankietowe 77
4.3. Wnioski 91
ZAKOŃCZENIE 93
BIBLIOGRAFIA 94
SPIS TABEL 97
SPIS RYSUNKÓW I ZDJĘĆ 99