Przesyłki kurierskie na polskim rynku

Wstęp 2
Rozdział I Rozwój przesyłek kurierskich na świecie 4
1. Ogólna charakterystyka rynku usług kurierskich 4
2. Światowy rynek przesyłek kurierskich. 6
3. Konsolidacja usług kurierskich 15
4. Fuzje logistyczne 21
4.1. Pojęcie fuzji 21
4.2. Znaczenie fuzji 23
4.3. Przykład fuzji DHL, Servisco, Danzas 25
4.4. Fuzje i przejęcia w branży transportowej 31
Rozdział II Rozwój przesyłek kurierskich na rynku polskim 33
1. Charakterystyka polskiego rynku przesyłek kurierskich 33
2. Polski rynek przesyłek kurierskich wobec integracji z Unią Europejską 40
3. Charakterystyka firm DHL, Servisco, Danzas 47
4. Konsolidacja firm 54
Rozdział III Historia Masterlink Express Sp. Z o. o. 59
1. Etapy powstania firmy 59
2. Podstawowe warunki oferowanych usług 62
3. Misja i założenia firmy 65
3.1. Odbiorcy 68
3.2. Miejsce Spółki na rynku polskim 71
Zakończenie 74
Bibliografia 75
Spis rysunków 79
Spis schematów 80