Przebieg procesu wprowadzenia banknotów i monet euro w państwach Unii Gospodarczej i Walutowej

Wstęp 4

Rozdział I. Euro – nowa waluta zjednoczonej Europy 6
1.1. Geneza Euro i najważniejsze podstawy prawa 6
1.2. Euro walutą międzynarodową 9
1.3. Euro w Polsce 12
1.4. Zapobieganie przed wprowadzeniem fałszywych Euro 14
1.5. Euro w sektorach prywatnych i publicznych 18

Rozdział II. Unia Gospodarcza i Walutowa 24
2.1. Istota organizacji Unii Walutowej 24
2.1.1. Podstawy przemian UGiW 24
2.1.2. Najważniejsze korzyści z utworzenia UGiW 32
2.1.3. Koszty powstania UGiW 34
2.2. Znaczenie Unii Walutowej dla Polski 35
2.3. Polityka kursowa UGiW 37

Rozdział III. Proces wprowadzenia Euro do obiegu (od 1999 do 2002 roku) 46
3.1. Ekonomiczne zasady wprowadzania Euro do obiegu 46
3.2. Rynki kapitałowe w Europie Środkowej a przyjęcie Euro 54

Rozdział IV. Przebieg procesu wprowadzenia Euro do obiegu w wybranych państwach Unii Gospodarczej i Walutowej 63
4.1. Ogólny aspekt procesu wprowadzenia Euro do obiegu w wybranych państwach Unii Gospodarczej i Walutowej w kontekście wzrostu gospodarczego 63
4.1.1. Długookresowa analiza wzrostu gospodarczego wybranych krajów UE-15 63
4.1.2. Wzrost gospodarczy krajów strefy Euro 69
4.2. Doświadczenia dla Polski 76

Zakończenie 90

Bibliografia 94

Spis tabel 98

Spis rysunków 98