Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego

Wstęp 3
Rozdział I: Rys historyczny  6
Rozdział II: Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego 31
2.1. Uwagi ogólne 31
2.2. Komercjalizacja 37
2.3. Komercjalizacja z konwersją wierzytelności 41
Rozdział III: Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego 44
3.1. Uwagi ogólne 44
3.2. Prywatyzacja pośrednia 46
3.3. Prywatyzacja bezpośrednia 49
Zakończenie 58
Bibliografia 62