Propozycja rozwoju przedsiębiorstwa Stalprodukt

Wstęp
Rozdział 1. Metody analizy strategicznej
1.1. Pojęcie strategii
1.2. Strategia jako etap zarządzania strategicznego
1.3. Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa
1.4. Pojęcie, klasyfikacja, zakres analizy strategiczne
1.5. Analiza kluczowych czynników sukcesu
1.6. Budowanie przewagi konkurencyjnej
Rozdział 2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Stalprodukt S.A.
2.1. Ogólna charakterystyka firmy
2.2. Analiza SWOT
Rozdział 3. Wybory i propozycje rozwoju strategicznego
3.1. Przesłanie wyboru dokonane z wykorzystaniem dziewięciopolowej macierzy  McKinsley’a
3.2. Propozycje strategii
Zakończenie
Bibliografia