Promocja wizerunku polskiej gospodarki zagranicą, jako element dyplomacji gospodarczej

Wstęp
1    Pojęcie i istota dyplomacji
1.1    Historia polskiej dyplomacji gospodarczej
1.2    Dyplomacja gospodarcza w stosunkach międzynarodowych
2    Instytucje i organizacje promujące polską gospodarkę zagranicą
2.1    PAHiI
2.2    PAIiIZ
2.3    Krajowa Izba Gospodarcza
2.4    Centrum Promocji Gospodarki
2.5    Instytut Marki Polskiej
2.6    Działalność promocyjna Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji (WPHiI) ambasad i konsulatów polskich zagranicą
3    Wspieranie rozwoju eksportu, przedsiębiorstw oraz napływu zagranicznych inwestycji i technologii do Polski
3.1    Fundusze europejskie na promocję polskiej gospodarki
3.2    Strategia promocji gospodarki 2007-2015
3.3    Środki promocji
Zakończenie
Bibliografia