Promocja na przykładzie Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris SA

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORETYCZNE MARKETINGU 5
1.1. Istota i definicje marketingu 5
1.2. Charakterystyka elementów marketingu 9
1.3. Otoczenie przedsiębiorstwa 12
1.4. Strategie marketingowe 19

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA W MARKETINGU 25
2.1. Elementy marketingu – mix 25
2.2. Istota promocji i jej narzędzia 29
2.3. Uwarunkowania skuteczności promocji 38
2.4. Pomiar skuteczności promocji 44

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA „LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS” 47
3.1. Historia i rozwój badanej firmy 47
3.2. Przedmiot działalności i kompozycja asortymentowa 53
3.3. Władze spółki i struktura organizacyjna 57
3.4. Analiza konkurencji w branży 59

ROZDZIAŁ IV. EFEKTY PROMOCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE „LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS” 69
4.1. Reklama jako środek promocji badanego przedsiębiorstwa 69
4.2. Sprzedaż osobista w praktyce marketingowej 70
4.3. Public relations i sponsoring 72
4.4. Promocja sprzedaży jako narzędzie promocji produktów badanej firmy 82
4.5. Pomiar skuteczności promocji prowadzonej przez firmę 85

ZAKOŃCZENIE 90
BIBLIOGRAFIA 92
SPIS TABEL 95
SPIS RYSUNKÓW 96
SPIS ZDJĘĆ 97