Promocja jako element marketingu mix na przykładzie Opel Polska

WSTĘP 1
ROZDZIAŁ 1.   ELEMENTY MARKETINGU MIX 3
1.1. Narzędzia marketingu mix. 5
1.2. Funkcje i struktura promocji jako element marketingu mix. 6
1.3. Pojęcie reklamy. 16
1.4. Rodzaje reklamy. 19
ROZDZIAŁ II.  CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW STRATEGII MARKETINGOWEJ 28
2.1 Produkt w strategii marketingowej. 28
2.2. Cena. 33
2.3. Dystrybucja. 35
2.4. Promocja. 38
ROZDZIAŁ 3. NARZĘDZIA MARKETINGOWE W BRANŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWEJ. 46
3.1. Ogólna charakterystyka rynku. 46
3.2. Cechy rynku samochodowego w Polsce 51
3.3. Zachowania konsumenckie. 61
3.4. Tendencje rozwoju rynku samochodowym. 64
ROZDZIAŁ 4. DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA PRZEDSIĘBIORSTWA OPEL POLSKA 69
4.1. Prezentacja przedsiębiorstwa i jego produktów. 69
4.2. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa. 87
ZAKOŃCZENIE 101
BIBLIOGRAFIA 103