Produkt jako instrument marketingu na przykładzie Estee Lauder

Wstęp 2

Rozdział 1. Produkt jako element marketingu 4
1. Pojęcie produktu 4
2. Miejsce produktu w marketingu 5
3. Klasyczny cykl życia produktu 11
4. Klasyfikacja produktów 16

Rozdział 2. Geneza i rozwój Estée Lauder Polska 19
1. Ogólna charakterystyka koncernu 19
2. Zakres działalności przedstawicielstwa Estee Lauder w Polsce 22
3. Rynek kosmetyków w Polsce 25

Rozdział 3. Oferta produktowa Estée Lauder w Polsce 37
1. Oferta produktowa firmy 37
2. Analiza wyników ekonomicznych w latach 1997 ? 1999 42
3. Ocena rynkowych efektów działań marketingowych badanej firmy 52

Zakończenie 56

Bibliografia 57

Spis tabel i rysunków 59