Problem stresu w pracy zawodowej kierowników

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie stresu i jego rodzaje

1.1. Istota stresu

1.2. Początki badań nad stresem

1.3. Pojęcie stresu w psychologii

1.4. Rodzaje stresu

1.3. Obszary stresogenne w procesie pełnienia funkcji kierowniczej

Rozdział II. Skutki działania stresu

2.1. Reakcje stresowe i ich następstwa

2.2. Odporność i podatność na stres

2.3. Stres praca zawodowa

2.3.1. Samoocena

2.3.2. Wypalenie zawodowe

2.3.3. Istota motywacji w pracy

2.3.4. Satysfakcja z pracy

Rozdział III. Stres w pracy zawodowej kierowników

3.1. Zarządzanie, kierowanie, administrowanie, rządzenie

3.2. Funkcje zarządzania

3.3. Rodzaje kierowników i ich role

3.4. Style i kultura kierowania

3.5. Kultura organizacyjna a stres w pracy kierownika

Rozdział IV. Sposoby radzenia sobie ze stresem przez kierowników

4.1. Rola atmosfery i organizacji pracy

4.1.1. Wypalenie zawodowe

4.1.2. Spadek zaangażowania pracowników do pracy

4.1.3. Konieczność wprowadzania zmian organizacyjnych

4.2. Odciążenie za sprawą wspólnie podejmowanych działań

4.3. Odciążenie dzięki pomyślnej komunikacji

4.4. Korzystanie z technik redukcji stresu

 Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków