Problem alkoholizmu wśród młodzieży

Wstęp 2

Rozdział I. Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży w świetle literatury 4
1.1. Alkoholizm- pojęcia, rodzaje, fazy 4
1.2. Nadużywanie alkoholu przez młodzież jako problem 12
1.3. Alkoholizm i jego niekorzystne działanie na organizm nastolatka 13
1.4. Przyczyny sięgania przez młodych ludzi po alkohol 16
1.5. Skutki nadużywania alkoholu 20
1.6. Sposoby zapobiegania nadużywaniu alkoholu 21

Rozdział II. Metodologia badań własnych 25
2.1. Cel i przedmiot badań 25
2.2. Problemy badawcze 26
2.3. Metody i techniki badawcze 31
2.4. Organizacja i przebieg badań 35
2.5. Charakterystyka badanych osób 37

Rozdział III. Analiza wyników badań 40
3.1. Problem nadużywania alkoholu przez młodzież 40
3.2. Wiedza i przekonania młodzieży na temat alkoholu 45
3.3. Osobiste doświadczenia uczniów z alkoholem 49
3.4. Profilaktyka i zwalczanie zjawiska alkoholizmu wśród młodzieży 52

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis rysunków 61
Spis tabel 62
ANEKS 63