Prezencja osobista a kariera zawodowa

Wstęp 2

Rozdział I. Rola kariery zawodowej w życiu człowieka 4
1.1. Potrzeba pracy w życiu człowieka 4
1.2. Ewolucja ścieżek karier zawodowych w życiu człowieka 9
1.3. Socjologiczny aspekt kariery zawodowej 12
1.4. Rozwój zawodowy jako przejaw zachowania zawodowego 13
1.5. Kariera jako stopniowy wzrost zdolności jednostki do określonych zachowań zawodowych 19

Rozdział II. Prezentacja osobista w pracy zawodowej 25
2.1. Wygląd człowieka 25
2.1.1. Uroda osobista 25
2.1.2. Cechy wewnętrzne 28
2.2. Przykłady karier osób ze świata polityki: historyczne i współczesne 32
2.3. Przebieg karier zawodowych mojego koleżeństwa i rodziny 46

Rozdział III. Rekrutacja w przedsiębiorstwie 47
3.1. Źródła i formy rekrutacji 47
3.2. Metody i techniki selekcyjne 52
3.3. Współczesne zjawiska i tendencje 59
3.4. Selekcja kandydatów 65

Rozdział IV. Badania. Prezentacja i analiza wyników 67
4.1. Przedmiot i cel badań 67
4.2. Metodologia badań 69
4.3. Gromadzenie danych i charakterystyka badanych 71
4.4. Przedstawienie i omówienie wyników 75
4.5. Podsumowanie wyników 85

Rozdział V. Wnioski 88

Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis wykresów 101
Spis rysunków 102
Spis tabel 103
Aneks 104