Prawo zamówień publicznych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Prawo zamówień publicznych w Polsce 4
1.1. Przedstawienie ustawy 4
1.2. Wybór oferty 8
1.3. Zawarcie umowy 15
1.4. Rozstrzyganie sporów 29

ROZDZIAŁ II. Prawo zamówień publicznych w Unii Europejskiej 31
2.1. Przedstawienie dyrektyw 31
2.2. Wybór oferty 34
2.3. Zawarcie umowy 38
2.4. Rozstrzyganie sporów 46

ROZDZIAŁ III. Prawo zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Elementy wspólne i różnice 49
3.1. Systemy zamówień publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej 49
3.2. System zamówień publicznych w Polsce w kontekście systemu wybranych krajów Unii Europejskiej 59

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS TABEL 70