Prawo obywateli do skargi na działalność administracji publicznej

Wstęp
Rozdział I.  GENEZA SKARGI
1.  Poglądy na instytucję skarg
2.  Podstawy prawne skarg
3.  Skargi jako środki ochrony praw i wolności obywateli
4.  Skargi na decyzje nadzorcze
Rozdział II. SKARGA W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM
1.  Pojęcie skargi
2.  Skargi w świetle kodeksu postępowania administracyjnego
3.  Skargi w świetle prawa ustrojowego:
A.  Skargi w świetle ustawy o samorządzie gminnym
B.  Skargi w świetle ustawy o samorządzie powiatowym
C.  Skargi w świetle ustawy o samorządzie wojewódzkim
4.   Skarga kasacyjna
Rozdział III.  PROCEDURA WNOSZENIA SKARGI
1.  Delegacja prawna wniesienia skargi
A.   Skargi na decyzje wojewody
B.   Skargi na decyzje RIO
2.   Wymogi formalne wniesienia skargi
3.   Skutki prawne skargi
Zakończenie
Wykaz literatury
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa