Prawne i pozaprawne aspekty ochrony praw konsumentów

dwa pierwsze rozdziały pracy z prawa

Rozdział I. Polityka ochrony praw konsumenta 2
1.1. Pojęcie konsumenta w prawie europejskim 2
1.2. Istota konsumpcji 12
1.3. Ochrona praw konsumenta jako jeden z celów polityki unijnej 15

Rozdział II. Ochrona przed skutkami nieuczciwych klauzul (postanowień) 27
2.1. Nieuczciwe a niedozwolone postanowienia umowne 27
2.1. Rodzaje nieuczciwych postanowień umownych 30
2.3. Środki ochrony przed skutkami nieuczciwych postanowień 35