Prasowa kampania reklamowa

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. MIEJSCE REKLAMY PRASOWEJ NA RYNKU REKLAMY W POLSCE. 4
1.1. Historia reklamy prasowej. 4
1.2. Ogłoszenia reklamowe w prasie polskiej na początku XX wieku. 6
1.3. Miejsce reklamy prasowej w ogólnej teorii marketingu i promocji. 8
ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA MEDIÓW PRASOWYCH. 21
2.1. Czasopisma. 21
2.2. Dzienniki. 23
ROZDZIAŁ 3. MOCNE I SŁABE STRONY REKLAMY W PRASIE. 29
3.1. Mocne strony reklamy w czasopismach. 29
3.2. Słabe strony reklamy w czasopismach. 39
3.3. Mocne strony reklamy w dziennikach. 45
3.4. Słabe strony reklamy w dziennikach. 51
3.5. Porównanie zalet i wad reklamy w dziennikach i czasopismach. 55
ROZDZIAŁ 4. PLANOWANIE KAMPANII REKLAMOWYCH W PRASIE 56
4.1. Podstawowe pojęcia pomocne przy planowaniu. 57
4.2. Czynniki media planu. 58
4.3. Nietypowe formy reklamy 61
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69