Dziecko rodziców pracujących zawodowo – analiza na podstawie badań własnych

WSTĘP
ROZDZIAŁ I.
ROZWÓJ DZIECKA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY
1.1. Odkrywanie dzieciństwa
1.2. Różne obrazy świata dziecięcego
1.3. Rozwój dziecka
ROZDZIAŁ II.
WPŁYW PRACY ZAWODOWEJ RODZICÓW NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM
2.1. Analiza pojęcia „opieka nad dzieckiem”
2.2. Rola rodziny w życiu dziecka
2.3. Rola współczesnej rodziny w wychowaniu dzieci
2.4. Rodzina jako środowisko wychowawcze
ROZDZIAŁ III.
WARSZTAT BADAWCZY. METODY BADAŃ
3.1. Cel badań, pytania badawcze. Charakterystyka badanej grupy
3.2. Metody i techniki badań
ROZDZIAŁ IV.
PRACA ZAWODOWA RODZICÓW I JEJ WPŁYW NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM
4.1. Struktura zatrudnienia, wykształcenie rodziców i status materialny rodzin
4.2. Rodzice o swojej pracy zawodowej
4.3. Podział obowiązków w życiu codziennym rodziny
4.3. Moja rodzina – analiza wypowiedzi dzieci
ROZDZIAŁ V.
ROLA ŚWIETLICY SZKOLNEJ JAKO PLACÓWKI WSPOMAGAJĄCEJ RODZINĘ
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKS