Praca stewardessy na przykładzie PLL LOT

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. FUNKCJONOWANIE ŚWIATOWEGO TRANSPORTU LOTNICZEGO 3
1.1. Charakterystyka transportu lotniczego 3
1.2. Podmioty korzystające z wolności lotniczych 7
1.3. Licencjonowanie przewoźników lotniczych 11
1.4. Rejestracja statków powietrznych 15

ROZDZIAŁ II. STEWARDESSA – CHARAKTERYSTYKA ZAWODU 17
2.1. Zakres pojęciowy 17
2.2. Charakterystyka zawodu 18
2.3. Warunki pracy 19
2.4. Wymagania 25
2.5. Możliwości zatrudnienia w Polsce 26

ROZDZIAŁ III. PRACA STEWARDESSY NA PRZYKŁADZIE POLSKICH LINII LOTNICZYCH LOT 28
3.1. Charakterystyka PLL LOT 28
3.2. Praca stewardessy w PLL LOT 31
3.3. Wnioski 34

ZAKOŃCZENIE 36
BIBLIOGRAFIA 38
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 39