Pozycja rynkowa firmy

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ROLA I ZNACZENIE POZYCJI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Istota pozycji rynkowej przedsiębiorstwa
1.2. Metody pomiaru pozycji rynkowej
1.3. Pojęcie jednostek strategicznych przedsiębiorstwa
1.4. Zarządzanie przez jakość a pozycja rynkowa przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA RYNKU SPOŻYWCZEGO
W POLSCE

2.1. Rynek spożywczy w Polsce
2.2. Narzędzia marketingowe stosowane w branży spożywczej
2.3. Perspektywy rozwoju branży spożywczej

ROZDZIAŁ III. PREZENTACJA PSS ”SPOŁEM” W JELENIEJ GÓRZE

3.1. Historia powstania oraz stan prawny
3.2. Struktura organizacyjna oraz poziom zatrudnienia
3.3. Przedmiot i zakres działania
3.4. Analiza sprzedaży
3.5. Działania PSS Społem w zakresie poprawy jakości

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA POZYCJI RYNKOWEJ PSS „SPOŁEM”
W JELENIEJ GÓRZE

4.1. Misja PSS „Społem” w rynku
4.2. Analiza portfelowa pozycji rynkowej
4.3. Ustalanie strategii marketingowej
4.4. Analiza SWOT
4.5. Ocena działań i perspektywy działania Spółdzielni

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA