Pozapłacowe motywowanie pracowników

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE ASPEKTY MOTYWACJI PRACOWNIKÓW 6
1.1. Pojecie, istota i znaczenie motywacji 6
1.2. Wybrane modele motywowania 13
1.3. Teorie motywacji 17
1.3.1. Teoria potrzeb A. Maslowa 17
1.3.2. Dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga 18
1.3.3. Teoria osiągnięć D. McClellanda 19
1.3.4. Teorie treści 21
1.3.5. Teorie procesu 22
1.3.6. Teorie wzmocnienia B.F. Skinnera 23
1.4. Rodzaje środków motywacyjnych 24
ROZDZIAŁ 2. MOTYWACJA POZAPŁACOWA 29
2.1. Świadczenia socjalne 29
2.2. Gratyfikacje 35
2.3. Dokształcanie i doskonalenie kwalifikacji zatrudnionych 39
2.4. Pozostałe możliwości pozametrialnego motywowania pracowników 43
ROZDZIAŁ 3. WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIE DO POZAPŁACOWEGO MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW 57
3.1. Na świecie 57
3.2. W Polsce 65
3.3. System motywacyjny w firmie Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie 70
3.3.1. Charakterystyka firmy Komunikacja Miejska jako podmiotu gospodarczego 70
3.3.2. Zasób ludzki firmy 73
3.3.3. Firma Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie jako miejsce badań nad pozapłacowymi formami motywowania pracowników 75
ROZDZIAŁ 4. PROPOZYCJE ZMIAN W POZAPŁACOWYM SYSTEMIE MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW 83
4.1 Wnioski wynikające z badań. 83
4.2. Projekt systemu pozapłacowego motywowania pracowników Komunikacji Miejskiej. 92
4.3. Sposoby motywowania. 98
ZAKOŃCZENIE 105
BIBLIOGRAFIA 107
SPIS RYSUNKÓW 111
SPIS TABEL 112
ANEKS 113