Pozapłacowe sposoby motywowania pracowników

Wstęp 1
Rozdział 1. Podstawowe instrumenty motywowania pracownika do pracy 3
1.1.  Czynniki mające wpływ na motywację. 6
1.2. Podstawowe podejścia do motywacji 8
1.3. Teorie motywacji 9
Rozdział 2. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji 20
2.1. Pozapłacowe materialne środki pobudzania motywacji 20
2.1.1.Awans jako środek motywacji 24
2.1.2. Organizacja pracy jako środek motywacji 26
2.1.3. Rotacja pracy 29
2.1.4. Rozszerzanie pracy 30
2.1.5. Wzbogacenie pracy 31
2.1.6. Grupowe formy organizacji pracy 31
Rozdział 3. Pozapłacowe sposoby motywowania pracowników na przykładzie X 34
Zakończenie 38
Bibliografia 39