Powstawanie i działalność korporacji DHL na rynku usług kurierskich

Wstęp 5
Rozdział 1. Charakterystyka fuzji 7
1.1. Pojęcie fuzji 7
1.2. Znaczenie fuzji 15
1.3. Główne typy fuzji 16
1.4. Fuzja jako proces integracji działań przedsiębiorstw 20
Rozdział 2. Charakterystyka firmy DHL 27
2.1. Historia przedsiębiorstwa 27
2.2. Struktura organizacyjna 30
2.3. Misja i cele 34
2.4. Oferta firmy 36
2.5. Udział DHL w światowym rynku usług kurierskich 39
Rozdział 3. Łączenie się firm na podstawie przedsiębiorstwa DHL 45
3.1. Fuzja DHL 45
3.2. Fuzje i przejęcia w branży transportowej 49
Zakończenie 65
Bibliografia 69
Spis tabel 71
Spis rysunków 73