Postrzeganie sieci handlowej w mieście X na przykładzie sieci sklepów „Żabka”

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka handlu 4
1.1. Definicja handlu, rodzaje handlu 4
1.2. Miejsce handlu detalicznego w procesie dystrybucji towarów 14
1.3. Rozwój form handlu detalicznego 19

Rozdział II. Miasto X – ogólna charakterystyka 24
2.1. Ogólny profil miasta 24
2.2. Charakterystyka gospodarczo – ekonomiczna miasta 28
2.3. Profil społeczny miasta 29
2.4. Warunki rozwoju miasta – szanse i zagrożenia 32

Rozdział III. Elementy sieci handlowej w mieście na przykładzie sieci sklepów sąsiedzkich „Żabka” 41
3.1. Ogólna charakterystyka sieci sklepów sąsiedzkich „Żabka” 41
3.2. System zarządzania w sieci sklepów Żabka 44
3.3. Działalność handlowa sklepów Żabka 46
3.4. System selekcji ajentów 51
3.5. Koncepcja marketingowa sieci „Żabka” 54
3.6. Rozwój sieci sklepów „Żabka” 56

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis rysunków 62
Spis tabel 63
Spis zdjęć 64