Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Wstęp 2
1. Obowiązki pośrednika w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami 4
2. Prawa i odpowiedzialność pośrednika w obrocie 6
3. Odpowiedzialność zawodowa pośrednika 7
4. Działania pośrednika na rynku – przyjęcie i promocja oferty 13
5. Pozostałe czynności pośrednika w obrocie 22
6. Umowa w obrocie nieruchomością 24
Zakończenie 28
Bibliografia 30