Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Wstęp 3

Rozdział I. Rynek nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 5
1. Geneza pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 5
2. Pojęcie i zakres pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 7
3. Odpowiedzialność pośrednika w obrocie nieruchomościami 16
3.1. Zasady dopuszczenia do zawodu 16
3.2. Odpowiedzialność zawodowa 17
3.3. Odpowiedzialność cywilna 18
3.4. Odpowiedzialność karna 19

Rozdział II. Praktyczne aspekty aktywności pośredników w podsystemie obrotu nieruchomościami 21
1. Ilościowa i jakościowa charakterystyka zmian na rynku nieruchomości – główne źródła informacji 21
2. Pośrednik w podsystemie obrotu nieruchomościami 24
3. Typy umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomości 30
4. Wspieranie procesów decyzyjnych klientów – działania pośrednika po stronie podaży i popytu 31
5. Fazy realizacji transakcji 33
5.1. Umowa przedwstępna i jej rola w przebiegu transakcji 33
5.2. Umowa przyrzeczona – ostateczna umowa notarialna sprzedaży 33
5.3. Wydanie nieruchomości 34

Rozdział III. Przyszłość pośrednictwa i zawodu pośrednika w Polsce 40
1. Determinanty specjalizacji pośrednictwa i jej oddziaływanie na profesjonalizację zawodu pośrednika 40
2. Pośrednik wobec nowych regulacji na polskim rynku nieruchomości 42
3. Wykonywanie zawodu pośrednika w Unii Europejskiej 43
4. Perspektywy rozwoju 61

Zakończenie 63
Bibliografia 67
Spis tabel 71