Polityka personalna w przedsiębiorstwach usług telekomunikacyjnych

Wstęp 2
Rozdział I Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne i jego rola w gospodarce 5
1.1 Pojęcie przedsiębiorstwa w gospodarce 5
1.2 Rodzaje przedsiębiorstw w gospodarce 11
1.3 Rola przedsiębiorstw w gospodarce 20
Rozdział II Charakterystyka przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. 25
2.1 Plus/Polkomtel 31
2.2 T-Mobile Polska S.A. 37
2.3 Orange Polska S.A. 43
Rozdział III System personalny w przedsiębiorstwie 49
3.1 Pojęcie systemu personalnego 49
3.2 Elementy systemu personalnego 54
3.3 Zatrudnienie jego znaczenie i formy 59
3.4 Rola motywacji w przedsiębiorstwie 63
3.5 Znaczenie i możliwości awansu, szkolenia 68
Rozdział IV Polityka zatrudnienia w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym Orange Polska S.A. 72
4.1 System rekrutacji i wstępnej selekcji 72
4.2 System szkoleń pracowników 76
4.3 Systemy oceny pracowników 83
Rozdział V Polityka wynagrodzeń w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym 86
5.1 Płacowe 86
5.2 Pozapłacowe 96
Zakończenie 103
Bibliografia 105
Spis tabel i rysunków 109