Polityka personalna firmy

Wstęp

Rozdział 1. Polityka personalna- wpisać aspekt tematu.
1.1 Pojęcie i zakres polityki personalnej
1.2 Modele polityki personalnej
1.3 elementy polityki personalnej

Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa X
2.1 Historia
2.2 Profil działalności produktu, rynek , klienci
2.3 Struktura organizacji i zatrudnienia
2.4 Charakterystyka ekonomiczno- finansowa

3. Działanie polityki personalnej na przykładzie firmy X
3.1 Rekrutacja i selekcja pracowników.
3.2 Wynagrodzenie pracowników.
3.3 Rozwój i szkolenie.
3.4 Ocena.

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Aneksy