Polityka edukacyjna i programy edukacyjne UE

Wstęp 3
Rozdział 1. System edukacji w Unii Europejskiej 5
1.1. Teoretyczne i pragmatyczne przesłanki polityki edukacyjnej w krajach Europy 5
1.2. Integracja europejska a polityka edukacyjna 13
1.3. Charakterystyka systemów edukacji w wybranych krajach: Niemcy, Francja, Wlk.Brytania, Hiszpania 17
Rozdział 2. Charakterystyka polityki edukacyjnej w UE 29
2.1. Prawodawstwo UE w sprawie edukacji 29
2.2. Zasady finansowania szkolnictwa w krajach UE (pochodzenie, dystrybucja, optymalne wykorzystanie zasobów) 39
2.3. Wspólne zamierzenia (dla dobra obywateli całej UE, nowe zadania dla Europy w dziedzinie edukacji 42
Rozdział 3. Edukacja europejska w Polsce 52
3.1. Programy edukacyjne finansowane ze środków UE 52
3.1.1. SOCRATES 52
3.1.2. LEONARDO DA VINCI 59
3.1.3. MŁODZIEŻ 60
3.2. Instytucje wdrażające 61
3.3. Stopień zaawansowania wdrażanych systemów 63
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel 71