Polityka budowania wizerunku firmy

Wstęp 2

Rozdział I. Istota kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa 6
1.1. Pojęcie wizerunku przedsiębiorstwa 6
1.2. Znaczenie wizerunku w różnych typach przedsiębiorstw 10
1.3. Wpływ elementów marketingu-mix na kształtowanie wizerunku 15

Rozdział II. Instrumenty kształtujące wizerunek przedsiębiorstwa 22
2.1. Rola public relations 22
2.2. Rola reklamy 24
2.3. Rola sponsoringu 27

Rozdział III. Proces kształtowania wizerunku 32
3.1. Komunikowanie się firmy z otoczeniem 32
3.2. Kształtowanie wizerunku 38
3.3. Budowanie symboliki firmy 45

Zakończenie 52
Bibliografia 55
Spis rysunków 58