Podatki pośrednie w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE 4
1. Pojęcie podatku i jego cechy. 4
2. Elementy konstrukcji podatków. 5
3. Zasady podatkowe. 8
4. Funkcje podatków. 9
5. Klasyfikacja podatków. 10
6. Ogólna charakterystyka polskiego systemu podatkowego. 20
ROZDZIAŁ II. PODATKI POŚREDNIE 27
1. Podatek od towarów i usług (VAT). 27
2. Podatek akcyzowy. 27
3. Podstawy prawne podatków pośrednich 32
3.1. Podatek od towarów i usług 32
3.2. Podatek akcyzowy 35
ROZDZIAŁ III. PODATKI POŚREDNIE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 37
1. Rola podatków pośrednich w krajach Unii Europejskiej 37
2. Charakterystyka podatku VAT w wybranych krajach UE 47
2.1. Podatek VAT w Austrii 49
2.2. Podatek VAT we Francji 53
2.3. Podatek VAT we Włoszech 57
3. Podatek akcyzowy w krajach Unii Europejskiej 60
ROZDZIAŁ IV. DOSTOSOWYWANIE W POLITYCE PODATKOWEJ W POLSCE W ZAKRESIE PODATKU VAT I AKCYZY DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ 65
1. Podatek VAT w drodze do Unii Europejskiej 65
2. VAT w obrocie międzynarodowym 68
3. Wspólny system VAT w Unii Europejskiej 71
ZAKOŃCZENIE 75
BIBLIOGRAFIA 77