Podatek dochodowy od osób prawnych

Wstęp 2
Rozdział I. Analiza wyniku finansowego jako jedna z metod oceny działalności przedsiębiorstw 4
1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstw 4
2. Klasyfikacja przedsiębiorstw 6
3. Metody oceny przedsiębiorstwa 8
4. Wynik finansowy jako miara oceny działalności przedsiębiorstwa 10
4.1. Pojęcie wyniku finansowego 10
4.2. Rachunek zysków i strat jako miernik oceny wyniku finansowego 10
4.3. Wskaźnikowa ocena wyniku finansowego 18
5. Czynniki wpływające na wynik finansowy 19
Rozdział II. Obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa 25
1. Pojęcie i rodzaje podatków 25
2. Podatki obciążające przedsiębiorstwa 28
3. Wpływ podatków na wynik finansowy 40
Rozdział III. Specyfika podatku dochodowego od osób prawnych i jego wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa 45
1. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2007 roku 45
2. Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych 52
3. Wpływ podatku dochodowego od osób prawnych na wynik finansowy przedsiębiorstwa 57
Rozdział IV. Wpływ podatku dochodowego na wyniki finansowe przedsiębiorstwa Panda sp z o.o. 65
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 65
2. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania 66
2.1. Charakterystyka majątku przedsiębiorstwa 66
2.2. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa 68
3. Rachunek zysków i strat jako metoda oceny wyniku finansowego 70
3.1. Przychody ze sprzedaży 71
3.2. Koszty 74
4. Miejsce podatku dochodowego od osób prawnych w wyniku finansowym przedsiębiorstwa 77
Zakończenie 81
Bibliografia 86
Spis tabel i rysunków 88