Płynność finansowa – windykacja należności

Wstęp
Rozdział I. Istota płynności finansowej i sposoby zarządzania finansami
1.1. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa
1.2. Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa
1.3. Problemy płynności finansowej
1.4. Taktyka i strategia zarządzania finansowego w przedsiębiorstwie
Rozdział II. Narzędzia (instrumenty) zarządzania płynnością finansową
2.1. Istota zarządzania kapitałem obrotowym
2.2. Zarządzanie zapasami
2.3. Zarządzanie należnościami
2.4. Zarządzanie środkami pieniężnymi
Rozdział III. Badanie płynności finansowej
3.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa i przyjętych zasad rachunkowości
3.2. Prezentacja wyników finansowych przedsiębiorstwa
3.3. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa
3.4. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów