Plan zarządzania nieruchomością położoną przy ulicy X w Krakowie

1. Wstęp 4
2. Podstawowe informacje o nieruchomości 4
2.1. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością 4
2.2. Stan prawny nieruchomości i status właściciela 4
2.3. Lokalizacja ogólna – przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 5
2.4. Lokalizacja szczegółowa 5
2.5. Opis i stan techniczny budynku 7
2.6. Charakterystyka nieruchomości 10
2.7. Zawartość dokumentacji technicznej (miejsce jej przechowywania) 15
2.8. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości 16
2.9. Określenie potrzeb remontowych 16
2.10. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 17
2.11. Podsumowanie i wnioski 18
3. Analiza rynku nieruchomości 18
3.1. Określenie zasięgu rynku 18
3.2. Klienci ? potrzeby, preferencje i upodobania 19
3.3. Konkurencyjne nieruchomości 19
3.4. Analiza porównywanych nieruchomości 20
3.5. Podsumowanie i wnioski 20
4. Bieżąca analiza finansowa 21
4.1. Przychody i koszty ? specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łącznych 21
4.2. Określenie wartości nieruchomości 23
4.3. Potencjalne źródła finansowania 23
4.4. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów 23
4.5. Podsumowanie i wnioski 24
5. Analiza strategiczna 25
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 25
5.2. Określenie wariantów postępowania 26
6. Ocena wariantów postępowania 30
6.1. Skutki wdrażania poszczególnych planów 30
6.2. Wskazanie wariantu optymalnego 32
7. Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń 33
8. Podsumowanie planu i wnioski końcowe 35