Plan zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową XXX w Warszawie

1. WSTĘP 3
1.1. Cele i oczekiwania właściciela 3
1.2. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością 4
2. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 5
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela 5
2.2. Lokalizacja ogólna 6
2.3. Lokalizacja szczegółowa 7
2.4. Opis i stan techniczny budynku 8
2.5. Charakterystyka nieruchomości – dane techniczne i funkcjonalne 11
2.6. Zwartość dokumentacji 13
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości. 13
2.8. Określenie potrzeb remontowych 15
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 17
10. Podsumowanie i wnioski 18
3. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 19
3.1. Określenie zasięgu rynku 19
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania 21
3.3. Nieruchomości konkurencyjne 25
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości 26
3.5. Podsumowanie i wnioski 27
4. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA 28
4.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości 28
4.2. Możliwości zwiększania przychodów oraz zmniejszenia kosztów 30
4.3. Określenie wartości rynkowej nieruchomości w stanie istniejącym 31
4.4. Ustalenie stopy dyskonta 33
4.5. Podsumowanie i wnioski 35
5. ANALIZA STRATEGICZNA 36
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 36
5.2. Określenie wariantów postępowania 36
6. ANALIZA PRZYJĘTYCH WARIANTÓW ROZWIĄZAŃ 39
6.1. Charakterystyka przyjętych wariantów rozwiązań 39
6.3. Analiza porównawcza ze wskazaniem wariantu optymalnego 42
7. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ 44
8. PODSUMOWANIE DLA WYBRANEGO WARIANTU I WNIOSKI KOŃCOWE 45