Plan zarządzania nieruchomością mieszkaniową w Warszawie

I. WSTĘP    3
1. CEL, ZAKRES I KONCEPCJA PRACY    3
2. PODSTAWY PRAWNE PROCESU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI    4
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI    5
1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI I STATUS WŁAŚCICIELA    5
2. LOKALIZACJA OGÓLNA    6
3. LOKALIZACJA SZCZEGÓŁOWA    6
4. OPIS I STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW I BUDOWLI    7
5. CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI    9
6. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI    11
7. SPOSÓB WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI    12
8. OKREŚLENIE POTRZEB REMONTOWYCH    12
9. AKTUALNY SPOSÓB ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ    14
10. PODSUMOWANIE I WNIOSKI    15
III. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI    17
1. INFORMACJE O MIEJSCOWOŚCI I LOKALNYM RYNKU NIERUCHOMOŚCI    17
2. KLIENCI I ICH POTRZEBY, PREFERENCJE I UPODOBANIA    18
3. INFORMACJE O KONKURENCYJNYCH NIERUCHOMOŚCIACH    19
4. ANALIZA PORÓWNYWALNYCH NIERUCHOMOŚCI.    20
5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI    21
IV. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA.    22
1. PRZYCHODY I KOSZTY DANEJ NIERUCHOMOŚCI.    22
2. MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA WPŁYWÓW LUB ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW.    23
3. POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA.    24
4. OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI.    25
5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI.    30
V. ANALIZA STRATEGICZNA.    31
1. ANALIZA SWOT.    31
2. OKREŚLENIE WARIANTÓW POSTĘPOWANIA.    32
VI. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA    34
1. USTALENIE STOPY DYSKONTA.    35
2. SKUTKI WDRAŻANIA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW.    36
3. WSKAZANIE WARIANTU OPTYMALNEGO.    41
VII. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU    42
VIII. ZAKOŃCZENIE    43
BIBLIOGRAFIA    44
SPIS TABEL    46