Plan zarządzania nieruchomością mieszkaniową (współnota) przy ulicy X w Kołobrzegu

I Wstęp
Cele opracowania planu i oczekiwania właściciela;
II Podstawowe informacje o nieruchomości
1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela (przedmiot, podmiot i obciążenia);
2. Lokalizacja ogólna – przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego;
3. Lokalizacja szczegółowa;
4. Opis i stan techniczny budynków i budowli;
5. Charakterystyka nieruchomości (dane techniczne i formalne);
6. Zawartość dokumentacji technicznej;
7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości;
8. Określenie potrzeb remontowych;
9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością;
10. Podsumowanie i wnioski;
III.  Analiza rynku nieruchomości
1. Określenie zasięgu rynku;
2. Klienci – potrzeby preferencje upodobania;
3. Konkurencyjne nieruchomości;
4.  Analiza porównawcza nieruchomości;
IV Bieżąca analiza finansowa
1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łączonych;
2. Określenie wartości nieruchomości;
3. Potencjalne źródła finansowania;
4. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów;
5.   Podsumowanie i wnioski;
V. Analiza strategiczna
1. Mocne i słabe strony nieruchomości;
2.  Określenie wariantów postępowania;
VI. Ocena wariantów postępowania
1. Skutki wdrażania poszczególnych planów;
2. Wskazanie wariantu optymalnego;
VII Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń
VIII. Podsumowanie planu i wnioski końcowe