Plan zarządzania fermą drobiu

1. Wstęp 3

2. Podstawowe informacje o nieruchomości 4
2.1 Stan prawny nieruchomości i status właściciela 4
2.2 Lokalizacja ogólna 4
2.3 Lokalizacja szczegółowa 5
2.4 Opis i stan techniczny budynków 6
2.5 Charakterystyka nieruchomości 8
2.6 Zawartość dokumentacji technicznej 8
2.7 Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości 9
2.8 Określenie potrzeb remontowych 9
2.9 Obecny sposób zarządzania nieruchomością 10
2.10 Podsumowanie i wnioski 11

3. Analiza rynku nieruchomości 12
3.1 Określenie zasięgu rynku 12
3.2 Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania 12
3.3 Konkurencyjne nieruchomości 13
3.4 Analiza porównywalnych nieruchomości 14
3.5 Podsumowanie i wnioski 14

4. Bieżąca analiza finansowa 15
4.1 Przychody i koszty 15
4.2 Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów 18
4.3 Potencjalne źródła finansowania 19
4.4 Określenie wartości nieruchomości 19
4.5 Podsumowanie i wnioski 19

5. Analiza strategiczna 20
5.1 Mocne i słabe strony nieruchomości 20
5.2 Określenie wariantów postępowania 20

6. Ocena wariantów postępowania 23
6.1 Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów 23
6.2 Wskazanie wariantu optymalnego 35

7. Plan realizacji wskazanego wariantu 36

8. Podsumowanie planu i wnioski 38

Załączniki 39