Plan marketingowy przedsiębiorstwa X

Wstęp 3
Rozdział 1. Charakterystyka organizacyjno – ekonomiczna przedsiębiorstwa X 8
1.1. Rys historyczny 8
1.2. Misja  przedsiębiorstwa. 11
Rozdział 2. Analiza makrootoczenia 17
2.1. Segmenty makrootoczenia 17
2.2. Scenariusze stanów otoczenia 18
Rozdział 3. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa 28
3.1. Bilans strategiczny zasobów przedsiębiorstwa 28
3.2. Kluczowe czynniki sukcesu 31
3.3. Profile konkurencyjne 32
3.4. Zysk 35
3.5. Łańcuch wartości nabywcy 35
3.6. Cykl życia produktu 37
3.7. Macierz BCG 40
Rozdział 4. Analiza otoczenia ko 41
4.1. Sił Portera 41
4.2. Mapy grup strategicznych 47
Rozdział 5. Analiza SWOT 50
Zakończenie 54
Bibliografia 56