Perspektywy rozwoju małej przedsiębiorczości na terenie gminy

Wstęp 3
Rozdział 1. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości 6
1.1. Definicja przedsiębiorcy, przedsiębiorczości, przedsiębiorstwa. 7
1.2. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 16
1.3. Wybór formy prawnej dla przedsięwzięcia gospodarczego 27
1.4. Procedura związana z podjęciem działalności gospodarczej 30
1.5. Biznes Plan 37
1.6.  Wpływ otoczenia na przedsiębiorstwo 42
Rozdział 2.  Przedsiębiorczość w strategii rozwoju gminy 49
2.1. Potencjalne szanse rozwoju różnych form przedsiębiorczości w gminie. 49
2.2. Źródła rozwoju przedsiębiorczości 51
Rozdział 3. Podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta i Gminy
Nowa Dęba 55
3.1. Gmina Nowa Dęba – rys historyczny 55
3.1. Nowa Dęba – podmioty gospodarcze. 55
Podsumowanie i wnioski 56
Bibliografia 58
Spis tabel 60
Spis rysunków 60