Paintball jako forma spędzania czasu wolnego

trzydziestostronnicowy rozdział pracy magisterskiej

Rozdział I. Czas wolny 1
1.1. Istota czasu wolnego i jego znaczenie w życiu człowieka 1
1.2. Czynniki wywierające największy wpływ na zachowania konsumentów w czasie wolnym 7
1.2.1. Czynniki ekonomiczne 7
1.2.2. Czynniki społeczno-kulturowe 15
1.3. Proces decyzji konsumenta na rynku czasu wolnego 20