Outsourcing jako forma restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie

Rozdział I    3
Pojęcie outsourcingu i restrukturyzacji    3
1.1.    Istota i przyczyny restrukturyzacji    3
1.2.    Cele restrukturyzacji    6
1.3.    Typy restrukturyzacji    6
1.4.    Obszary zmian restrukturyzacji    9
1.5.    Szanse wynikające z restrukturyzacji    10
1.6.    Bariery procesów restrukturyzacyjnych    12
1.7.    Pojęcie i istota outsourcingu    17
1.8.    Znaczenie i perspektywy rozwoju outsourcingu    24
Rozdział II    31
Outsourcing i restrukturyzacja zasobów ludzkich przedsiębiorstwa    31
2.1. Outsourcing poszczególnych elementów funkcji personalnej    31
2.1.1.    Rekrutacja pracowników    33
2.1.2.    Leasing pracowników    39
2.1.3.    Przemieszczenia pracowników    44
2.2.    Zarządzanie outsourcingiem funkcji personalnej    49
2.3.    Zarządzanie relacjami z firmą outsourcingową    52
Rozdział III    58
Etapy procesu restrukturyzacji zatrudnienia za pomocą outsourcingu    58
3.1.    Badanie i planowanie potrzeb outsourcingowych przedsiębiorstwa    58
3.2.    Przygotowanie zapytania ofertowego i analiza firm outsourcingowych    61
3.3.    Informowanie pracowników przedsiębiorstwa o outsourcingu    64
3.4. Wdrożenie procedur outsourcingu    65
3.5. Ocena i pomiar efektów wdrożenia outsourcingu    66
Zakończenie    67
Bibliografia    68
Spis tabel    70
Spis rysunków    70