Otoczenie konkurencyjne firmy Kogel Polska Sp. z o.o.

Wstęp 2
Rozdział I. Konkurenci jako element otoczenia firmy 3
1. Konkurenci i ich rodzaje 3
2. Czynniki określające natężenie konkurencji 6
3. Negatywne i pozytywne konsekwencje istnienia konkurentów 19
4. Wybrane strategie konkurowania 22
Rozdział II. Metody utrzymania pozycji firmy na konkurencyjnym rynku 28
1. Udział w rynku 28
2. Punktowa ocena czynników osiągania przewagi konkurencyjnej 39
3. Analiza SWOT 45
ROZDZIAŁ III Firma Kogel Polska Sp. z o.o. 52
1. Ogólna charakterystyka firmy Kogel Polska Sp. z o. o. 52
2. Klienci firmy Kogel Polska Sp. z o.o. 59
Rozdział IV Ocena pozycji konkurencyjnej firmy Kogel 62
1. Główni konkurenci firmy 62
2. Silne i mocne strony firmy Kogel Polska Sp. z o.o. na tle głównych konkurentów 69
3. Możliwości utrzymania pozycji konkurencyjnej 75
Zakończenie 82
Bibliografia 83
Spis tabel i wykresów 84