Organizacja zaopatrzenia materiałowego na podstawie stacji Statoil

Wstęp 2

Rozdział I. Kierowanie sferą zaopatrzenia materiałowego 4
1.1. Determinanty podejścia strategicznego w zarządzaniu zaopatrzeniem materiałowym 4
1.2. Modelowe ujęcie opcji strategicznych w obszarze zaopatrzenia materiałowego przedsiębiorstwa 11
1.3. Potencjał strategiczny w sferze zaopatrzenia materiałowego przedsiębiorstw 19

Rozdział II. Organizacja służb zaopatrzenia 25
2.1. Nazwa służb zaopatrzenia 25
2.2. Przedmiot działalności służb zaopatrzenia materiałowego 28
2.3. Umiejscowienie służb zaopatrzenia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 39
2.4. Przygotowanie służb zaopatrzenia pod względem zasobów 41

Rozdział III. Zaopatrzenie materiałowe na podstawie stacji Statoil 43
3.1. Prezentacja i charakterystyka działalności stacji Statoil 43
3.2. Struktura organizacyjna 47
3.3. Komórka zaopatrzenia materiałowego 49
3.3.1. Zadania i kompetencje 49
3.3.2. Procedury działania 51
3.3.3. Dokumentacja 55
3.4. Wnioski 55

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 61