Organizacja systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie międzynarodowym LG Electronics

Wstęp 2

Rozdział I. System zapewnienia jakości – podstawy teoretyczne 4
1.1. Pojęcie jakości 4
1.2. Elementy składające się na jakość 8
1.3. Normy jakości 11
1.4. Systemy zapewnienia jakości w organizacji 25

Rozdział II. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa – firmy LG Electronics 34
1.1. Ogólna charakterystyka firmy 34
1.2. Oferta firmy 36

Rozdział III. Analiza i ocena istniejących rozwiązań w zakresie systemu zapewnienia jakości w LG Electronics 37
3.1. Opis i analiza istniejących procedur 37
3.2. Rola czynnika ludzkiego w zapewnianiu jakości 43
3.3. Instrumenty oraz narzędzia w zakresie zapewniania jakości w firmie 54

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków 67
Spis tabel 68