Organizacja sieci dystrybucji funduszy inwestycyjnych

Wstęp 3

Rozdział I. Istota inwestowania 5
1.1. Pojęcie inwestycji 5
1.2. Klasyfikacja inwestycji 13
1.2. Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne 19

Rozdział II. Charakterystyka funduszu inwestycyjnego 28
2.1. Pojęcie funduszu inwestycyjnego 28
2.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 32
2.3. Rozwój funduszy inwestycyjnych 41

Rozdział III. Organizacja sieci dystrybucji funduszy inwestycyjnych 52
3.1. Dystrybucja funduszy inwestycyjnych prowadzona przez banki 52
3.2. Dystrybucja funduszy prowadzona przez biura maklerskie 57
3.3. Dystrybucja funduszy prowadzona przez innych pośredników finansowych 60

Rozdział IV. Wynagradzanie sprzedawcy funduszy inwestycyjnych 65
4.1. Pojęcie i funkcje wynagrodzeń 65
4.2. Formy wynagrodzeń za pracę 69
4.3. Składniki wynagrodzeń sprzedawcy funduszy inwestycyjnych 76

Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis rysunków 90
Spis tabel 91