Organizacja pracy w systemowym zarządzaniu przedsiębiorstwem

1. Wstęp 2

2. Cel i program pracy 4
2.1. Cel pracy 4
2.2. Program pracy 13

3. Przegląd literatury 15

4. Rozwój metod organizacji pracy 20
4.1. Rys historyczny 20
4.2. Aktualny stan, tendencje 26
4.3. Perspektywy rozwoju 29
4.4. Wdrażanie nowoczesnych metod organizacji pracy 38

5. Organizacja pracy w systemowym podejściu do zarządzania 43
5.1. Dokumentacja 43
5.1.1. Księga jakości 45
5.1.2. Procedury i instrukcje 47
5.2. Audit systemu zarządzania jakością i ochroną środowiska z uwzględnieniem organizacji pracy 50

6. Organizowanie pracy jako element zarządzania firmą 63
6.1. Etapy rozwoju organizacji i zarządzania 63
6.2. Rola i znaczenie problematyki jakości w systemowym zarządzaniu 73
6.2.1. Rozwój systemowego podejścia do zarządzania 73
6.2.2. Integracja systemów zarządzania 75

7. Podsumowanie 78

8. Wnioski 79

9. Bibliografia 81
9.1. Pozycje książkowe 81
9.2. Artykuły 83
9.3. Adresy internetowe 83

10. Wykaz załączników 84
10.1. Wykaz rysunków 84