Organizacja i zarządzanie instytucjami sportowymi

Wstęp 1
Rozdział 1. Znaczenie organizacyjnej wiedzy w funkcjonowaniu instytucji sportowych 3
Rozdział 2. Organizacja sportowa jako instytucja 14
2.1. Cele organizacji sportowych 16
2.2. Akty prawne regulujące funkcjonowanie instytucji sportowych 21
Rozdział 3. Budowa organizacji sportowych 24
3.1. Typy struktur 24
3.2. Funkcjonalność struktur 30
Rozdział 4 Funkcjonowanie instytucji sportowej 43
Rozdział 5. Władza i autorytet kierującego 50
Rozdział 6. Źródła i trudności w pracy organizacji sportowych i metody ich przezwyciężania 68
Zakończenie 73
Bibliografia 75